skip to Main Content
ebeveynler+_1

Ebeveynler+

Bileşene katkı sunan paydaşlar aşağıdaki gibidir.

 • Beyoğlu Belediyesi
 • Maltepe Belediyesi
 • Sarıyer Belediyesi
 • Sultanbeyli Belediyesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Hümanist Büro
 • Frekans Araştırma
 • Önemsiyoruz Tasarım Girişimi
 • Düşmekan Yazılım

Bileşenin kapsamı nedir?

Bu bileşen kapsamında uygulanacak Ev Ziyareti Temelli Ebeveyn Rehberliği projesinin amacı dezavantajlı mahallelerden seçilen ailelerin gebelikten başlayarak beslenme, sağlık, bakım, doğum sonrası depresyon, çocuk ve beyin gelişimi konularında bilgilendirilmek ve hazırlanan eğitsel malzemelerle yoluyla destek sunmaktır. Boğaziçi Üniversitesi’nin hazırlamış olduğu bu müfredat, sahada belediyelerin sosyal uzmanları tarafından uygulanacaktır.

Proje, dünyada çeşitli ülkelerde uygulanan ve etkisi kanıtlanmış West Indies Üniversitesi’nin ‘Reach Up and Learn’ Programı ve ‘Path’ adlı sağlık kuruluşunun desteğiyle Türkiye’deki ailelerin ihtiyaçlara göre adapte edilmiş, beslenme konusunda T.C. Sağlık Bakanlığı’nın rehber kitaplarından yararlanılmış ve kültürel ve sosyal normlar gözetilerek Türkiye için özgün bir proje geliştirilmiştir.

Ev ziyaretleri esnasında çocuklara bakım verenlerle hamilelikte beslenme ve anne karnında çocuk gelişimi, doğum sonrası beslenme, doğum sonrası depresyon ile başa çıkma, çocuk ve beyin gelişimi, olumlu ilişkiler inşa etme ve bağlanma, dil gelişimi için yapılması gerekenler, ebeveyn bebek iletişimi, beyin gelişimine yönelik oyuncak tasarlama ve yapma konularında bilgiler paylaşılacaktır.

Program süresince gerçekleşen ev ziyaretlerinde çocuklardaki 0-3 yaş arası bilişsel gelişim takip edilecek ve ihtiyaç duyulan konularda aileler eğitim, sağlık, beslenme gibi alanlarda var olan kamu hizmetlerine yönlendirilecektir.

Ziyaretlerin içeriği nedir?

Ziyaretler sırasında bakım verenlerle paylaşılacak bilgilerin başlıkları aşağıdaki gibidir.

 • Hamilelikte beslenme ve anne karnında çocuk gelişimi
 • Doğum sonrası beslenme
 • Doğum sonrası depresyon ile başa çıkma
 • Çocuk ve beyin gelişimi
 • Olumlu ilişkiler inşa etme ve bağlanma
 • Dil gelişimi için yapılması gerekenler
 • Ebeveyn bebek iletişimi
 • Beyin gelişimine yönelik oyuncak tasarlama ve yapma
 • Olumlu davranışları destekleme

Kimler katılacak?

Her bir katılımcı ilçede dezavantajlı mahallelerden seçilen 120, toplamda 480 aile ile Ev Ziyareti Temelli Ebeveyn Rehberliği projesi yürütülecektir.

Her saha ziyaretçisinin günde 5 aile ziyareti, haftada 4 gün sahada çalışmasıyla iki haftada toplam 40 aile ziyaret etmesi planlanmıştır. Her bir aile görüşmesi iki haftada bir 45 ile 60 dakika arasında süren ziyaretlerden oluşacaktır. Ev ziyaretçileri haftada 1 gün süpervizyon, hazırlık ve değerlendirme çalışmasını ofisten yürüteceklerdir.

Nasıl yürütülecek?

Ev ziyaretlerinin akışı aşağıdaki gibi planlanmaktadır:

 • Bir önceki ziyaret programının üzerinden geçilmesi,
 • Hazırlanan içeriğe ve malzemelere bağlı olarak o hafta gerçekleşecek ziyaretin amacı ve temel konular hakkında ebeveynin bilgilendirilmesi,
 • Ev ziyaretçisinin o haftanın konusu olan oyun/uygulamayı çocukla gerçekleştirmesi,
 • Aynı oyun/uygulamanın ebeveyn ve çocuk tarafından gerçekleştirilmesi ve ev ziyaretçisi tarafından ebeveyne geri bildirim verilmesi,
 • Bir sonraki görüşmeye kadar yapılması önerilen uygulamalar hakkında ebeveynin bilgilendirmesi.

Projenin teknik takibini kimler yapacak?

Boğaziçi Üniversitesi tüm proje boyunca ev ziyaretçilerine içerik konusunda danışmanlık yaparak, projenin teknik işleyişini tüm program boyunca takip edecektir.

Projede çalışan tüm akademisyenler ve saha süpervizörleri çocuk gelişimi konusuna ve müfredatına hakim, kültürel hassasiyetler konusunda bilgilidir.

Hangi bilgilendirme materyali sunulacak?

Hümanist Büro tarafından 2016 yılında hazırlanan “Sosyal Hizmetler Yönlendirme Rehberi”ne İstanbul95 programında rol alan belediyelerin sunduğu hizmetler entegre edilecektir. 0-8 yaş arası çocuğu olan ebeveynlerin var olan eğitim, sağlık, istihdam ve diğer yardım ve haklarına erişimlerini kolaylaştırmaya yönelik geliştirilen rehber, sahada veya sosyal hizmet merkezlerinde çalışanların ebeveyne yönelik özelleştirilmiş raporlar hazırlamalarını sağlamalarına yardımcı olacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan, bakım ve çocuk gelişimiyle ilgili bilgilendirme kartları ve belediyeler tarafından tedarik edilecek çocuğun ilk 6 ayda ihtiyacı olan gelişim ve bakım malzemelerinden oluşan bebek sepetleri ev ziyaretleri programına dahil edilen ailelere verilecektir.

Program kapsamında ayrıca Önemsiyoruz Tasarım Girişimi oyun halısı, uyku tulumu ve sling (ana kucağı) gibi destekleyici malzemelerin düşük maliyetli ve kolay üretilebilir modellerini tasarlamıştır. Bu tasarımlar açık kaynak olup, Önemsiyoruz Tasarım Girişimi dileyen belediyelere bu malzemelerin üretim süreçleri için eğitim verecek, belediyeler eğer isterlerse bunları bebek sepetlerine dahil edebilecektir.

Sahada uygulanacak etkinliklerde elde edilen veriler için gerekli veritabanı sisteminin tasarım ve yazılımı işleri Düşmekan Yazılım tarafından yürütecektir.

Pilot olarak uygulanacak programın, daha sonra farklı kurum ve kuruluşlar tarafından da kullanılabilmesi için bir etki analizi çalışması da yürütülecektir.

Ne kadar sürecek?

İstanbul95 kapsamında yürütülecek Ev Ziyareti Temelli Ebeveyn Rehberliği projesi 18 ay süreyle devam edecektir.

Back To Top