skip to Main Content

Neden 0-3 yaş?

Erken çocukluk tabir edilen 0-3 yaş dönemi, fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal becerilerin gelişimi açısından altın çağ olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde çocukların elde edecekleri becerilerin gelişiminde çevrenin ve özellikle de ebeveynlerin desteği büyük önem taşımaktadır. Kente 3 yaşındaki sağlıklı bir çocuğun gözünden, diğer bir deyişle 95 cm’den bakmak sadece çocukların gelişimine hizmet etmez. Yanı sıra, yetişkinlere de çocukları daha iyi anlama, onlara yaklaşma ve paylaşma fırsatı verir.

Yapılan araştırmalar, dünyada uzun zamandır çeşitli ülkelerde uygulanmakta olan bu programa dahil olan ailelerin çocuklarının akranlarına kıyasla şiddet eğilimli davranışlarda azalma, IQ düzeyi, eğitime devam ve başarı, zihinsel sağlık ve bilişsel gelişim gibi konularda artış olduğuna işaret etmektedir.

Araştırmalar, dünyada uzun zamandır çeşitli ülkelerde uygulanmakta olan bu programa dahil olan ailelerin çocuklarının akranlarına kıyasla şiddet eğilimli davranışlarda azalma, IQ düzeyi, eğitime devam ve başarı, zihinsel sağlık ve bilişsel gelişim gibi konularda artış olduğuna işaret ediyor.

 

Back To Top