skip to Main Content

Neden İstanbul95?

Bernard van Leer Vakfı’nın küresel Kent95 programının Türkiye uyarlaması olan İstanbul95 programı İstanbul’a üç yaşında sağlıklı bir çocuğun boyu olan 95cm’den bakmanın, kentin planlanması, kamu hizmetleri ve altyapı açısından yaratacağı farklara dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Bu konuyu kentle ilgili karar vericilerle tartışmak ve bu yönde yatırımlar yapmak, İstanbul’daki ilçe belediyelerinin yürütmekte oldukları çocuk ve ebeveynleri destekleyici program ve projelerle ilgili var olan kapasitelerini güçlendirmek programın hedefleri arasında yer almaktadır. Program İstanbul’daki ilçe belediyelerinin, 0-3 yaş arası çocuklar ve ebeveynlerine yönelik sunduğu hizmetleri ve altyapıları geliştirmeleri için bir teknik destek programı olarak tasarlanmıştır.

İstanbul95, İstanbul’un 0-3 yaş çocuk uyumlu bir kent haline gelmesine öncülük ederek, sağlıklı toplumun omurgasını oluşturan en küçük bireyin gelişimine doğrudan katkı sunmayı hedeflemektedir. Program ayrıca veri temelli karar mekanizmalarını harekete geçirmesi, yerel yönetimlerin doğrudan desteğini alarak sahada bilimsel çalışmalarla ilerlemesi bakımında emsal bir programdır.

Kent95 programıyla ilgili detaylı bilgi için: https://bernardvanleer.org/tr/solutions/kent95/

 

Neden 0-3 yaş?

İstanbul95, toplumun omurgasını oluşturan en küçük bireyin gelişimine katkı sunmayı hedeflemektedir.

“Çocukla ilgili tüm kurumlar hazırladığımız
haritaları değerlendirebilir”

“İstanbul’da her yıl yaklaşık
220 bin bebek dünyaya geliyor”


“Sağlıklı toplumun temel bileşeni
sağlıklı bireylerdir”


“Dezavantajlı olduğunu düşündüğümüz
çocuklar şehri daha iyi okuyabiliyor”

Back To Top