skip to Main Content
veriye-dayali-karar-verme_1

Veriye Dayalı Karar Verme

Bileşene katkı sunan paydaşlar aşağıdaki gibidir.

  • Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi
  • Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)

Bileşenin kapsamı nedir?

İstanbul95, veri temelli karar mekanizmalarını harekete geçiren, yerel yönetimlerin doğrudan desteğini alarak sahada bilimsel çalışmalarla ilerleyen bir program olma özelliğine sahiptir.

Program kapsamında TESEV, Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi işbirliği ile ilçelerdeki emlak rayiç bedeller ve TÜİK verilerine dayanarak çocuğa ve aileye yönelik hizmetlerin incelendiği ilçe haritalarının tasarımını gerçekleştirmektedir.

Tüm saha çalışmalarının belkemiğini oluşturan haritalar, İstanbul95 programının katkı sunmayı hedeflediği dezavantajlı bölgelerin seçiminden, ev ziyaretlerine katılacak ailelerin seçimine kadar tüm kararların alınmasına temel teşkil etmektedir.

Haritalar iki yönlü olarak fayda sağlayacaktır. Vatandaşlar yerel yönetimlerin kendilerine sunduğu hizmetlere ait detaylı bilgilere internet üzerinden kolayca erişebilirken, yerel yönetimlerin hizmetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ve doğru bir hizmet karmasıyla ulaştırması mümkün olacaktır. Hizmet kalitesinin ve buna bağlı olarak oluşan toplumsal faydanın artması, veriye dayalı karar alma mekanizmalarının harekete geçirilmesi ile doğru orantılıdır.

İlçe belediyelerinin sunduğu hizmetlerin de yer aldığı etkileşimli haritalara buradan ulaşılabilir.

Back To Top