skip to Main Content

İstanbul95, İstanbul’a üç yaşında sağlıklı bir çocuğun boyu olan 95 cm’den bakmanın, kentin planlanması, kamu hizmetleri ve altyapıları açısından yaratacağı farkları, kentle ilgili karar vericilerle tartışmayı ve bu yönde yatırımlar yapılmasını teşvik etmeyi planlamaktadır. Program, İstanbul’daki ilçe belediyelerinin, 0-3 yaş arası çocuklar ve ebeveynlerine yönelik sunduğu hizmetleri ve altyapıları geliştirmeleri için bir teknik destek programı olarak tasarlanmıştır. Tıklayınız.

Back To Top