skip to Main Content
Kadir Has Üniversitesi Kent Ve Çocuk Çalışmaları Yüksek Lisans Başvuruları Başladı

Kadir Has Üniversitesi Kent ve Çocuk Çalışmaları Yüksek Lisans Başvuruları Başladı

Kadir Has Üniversitesi, Tasarım Yüksek Lisansı altında Şubat 2019’da başlayacak olan disiplinlerarası “Kent ve Çocuk Çalışmaları” çalışma modülü için başvuru fırsatını kaçırmayın!

Çalışma modülü, çocuğun kent yaşamı içindeki yerine odaklanmakta; çocuğun ve bakım verenlerinin kentsel ortamla kurdukları ilişkiyi, konunun psikolojik, sosyal, tasarım ve kamu idaresi boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken bir çerçevede değerlendirmektedir. Ciddi bir ihtiyaç olmasına karşın bu alanda, Türkiye’de verilen bir eğitim programı mevcut değildir. Dünyadaki eğitim programları da oldukça sınırlıdır. Bu açıdan Kent ve Çocuk Çalışmaları’nın aciliyetli bir konuda öncü bir niteliğe sahip olacağı düşünülmektedir. Yakın gelecekte Kent ve Çocuk Çalışmaları adlı Yüksek Lisans Programına dönüşmesi planlanan Tasarım Yüksek Lisansı, İngilizce Tezsiz Programı’na kayıt yaptıracak öğrencilerin, özel öğrenci statüsünde alacakları derslerin ardından yine İngilizce ve Tezsiz açılacak olan Kent ve Çocuk Çalışmaları Yüksek Lisansı Programı’na geçiş yapmaları öngörülmektedir.

Kent ve Çocuk Çalışmaları Tasarım Yüksek Lisansı son başvuru tarihi 15 Ocak 2019

Kadir Has ve Boğaziçi üniversiteleriyle işbirliği içinde İstanbul ilçe belediyelerinin kapasitelerini güçlendirme amacını taşıyan İstanbul’daki Kent95 ortaklığı (İstanbul95) bu programın ilişkide olduğu paydaşlar arasında yer almaktadır. Programın hedeflerinden biri de kentsel mekan üzerinde aktif olarak çalışan kamu personelinin eğitimine –yüksek lisansa kabul edilecek öğrencilerin bir kısmına vereceği bursla– destek olmaktır.

Detaylı bilgi için: www.khas.edu.tr/3052/kent-ve-cocuk-calismalari-tezsiz

Back To Top