skip to Main Content

Program bileşenlerinin eksenini aile oluşturuyor

İstanbul95 Programı, 0-3 yaş arası çocuklar ve ebeveynlerine yönelik ‘Ebeveynler+’, 0-3 yaşa uyumlu park ve yeşil alan tasarımını içeren ‘Yeşil Alanlar / Parklar’ ve ‘Veriye Dayalı Karar Verme’ olmak üzere üç bileşen üzerinden ilerleyecektir.

Program kapsamında Beyoğlu, Maltepe, Sarıyer ve Sultanbeyli Belediyeleri’nin yürüttükleri çocuk ve ebeveynleri destekleyici program ve projelere ilave olarak, erken çocukluktaki gelişimin önemine dikkat çeken saha etkinlikleri, seminer ve atölye çalışmaları ile sergi ve konferanslar gerçekleştirilecektir.

Program kapsamında aşağıdaki bileşenler hayata geçirilecektir:

Ebeveynler+

Bu bileşen kapsamında uygulanacak Ev Ziyareti Temelli Ebeveyn Rehberliği projesinin amacı, dezavantajlı mahallelerden seçilen ailelerin gebelikten başlayarak beslenme, sağlık, bakım, doğum sonrası depresyon, çocuk ve beyin gelişimi konularında bilgilendirilmesi ve hazırlanan eğitsel malzemeler yoluyla desteklenmesidir. Çeşitli ülkelerde uygulanan ve etkisi kanıtlanmış West Indies Üniversitesi’nin ‘Reach Up and Learn’ programı ve ‘Path’ adlı sağlık kuruluşunun desteğiyle Türkiye’ye uyarlanmıştır. Tıklayınız.

Yeşil Alanlar ve Parklar

Çocuğun altın çağı olarak kabul edilen ilk üç yılda çocukları ve ailelerini ihtiyaç duydukları ve erken çocukluk gelişimini destekleyen parklar, oyun alanları, bahçe ve kamusal alanlar ile buluşturmak büyük önem taşır.

Columbia Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin Kent Laboratuvarı Studio-X Istanbul ve Superpool Mimarlık İstanbul95 programında iki alanda katkı sunmaktadır. Programda rol alan belediyelerin belirleyeceği kamusal alanlarda yapılacak, 0-3 yaş çocukla uyumlu oyun alanları ve parkları tasarlayacak ve belediyelerimiz için kamusal alan tasarımı rehberi hazırlayacaktır. Tıklayınız.

Program kapsamında ayrıca, Studio-X Istanbul ve Superpool Mimarlık işbirliğiyle Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde yüksek lisans öğrencileri için disiplinler arası bir tasarım modülü açılacaktır.

Bu alanda yürütülecek farkındalık çalışmaları arasında, kent tasarımı ve erken çocukluk konularıyla ilişkili uzmanlarla atölye çalışmaları, aralarında Hollanda ve Danimarka’daki oyun alanları konusundaki iyi örneklerin yerinde incelenmesinin de yer aldığı çalışma ziyaretleri,  disiplinler arası seminer ve konferanslar da yer almaktadır.

Veriye Dayalı Karar Verme

Program kapsamında TESEV, Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi işbirliği ile ilçelerdeki rayiç bedeller ve TÜİK verilerine dayanarak çocuğa ve aileye yönelik hizmetlerin incelendiği ilçe haritalarının tasarımını gerçekleştirmektedir.

 

Tüm saha çalışmalarının belkemiğini oluşturan haritalar, İstanbul95 programının katkı sunmayı hedeflediği dezavantajlı bölgelerin seçiminden, ev ziyaretlerine katılacak ailelerin seçimine kadar tüm kararların alınmasına temel teşkil etmektedir.

Geliştirilen haritaların, üzerinde ilgili belediyelerin sunduğu hizmetlerin de yer aldığı daha gelişmiş bir versiyonu programın ilerleyen aşamalarında internet üzerinden vatandaşların kullanımına açılacaktır. Tıklayınız.

Back To Top