skip to Main Content
yesilalanlar-parklar_1

Yeşil Alanlar ve Parklar

Bileşene katkı sunan paydaşlar aşağıdaki gibidir.

  • Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
  • Columbia Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin Kent Laboratuvarı Studio- X Istanbul
  • Superpool Mimarlık

Bileşenin kapsamı nedir?

Park ve oyun alanlarının tasarımı

Çocukların, doğa ile doğrudan ilişki kurmaları, doğadaki nesnelerle oyun oynamaları, değişken, şaşırtıcı ve benzersiz yapısı nedeniyle doğadan edindiği deneyimler yoluyla hayatı öğrenmeleri onların gelişimlerinde büyük öneme sahiptir.

Bu nedenle, çocuğun altın çağı olarak kabul edilen ilk üç yılda çocukları ve ailelerini ihtiyaç duydukları ve erken çocukluk gelişimini destekleyen parklar, oyun alanları, bahçe ve kamusal alanlar ile buluşturmak büyük önem taşır.

Kente 3 yaşındaki sağlıklı bir çocuğun gözünden, yani 95 cm’den bakmak sadece çocukların gelişimine hizmet etmez. Yanı sıra, yetişkinlere de çocukları daha iyi anlama, onlara yaklaşma ve paylaşma fırsatı verir.

Daha nitelikli ve “çocuk dostu” oyun parklarının tasarlanması ailelere ve çocuklarla yapılan atölye çalışmalarından elde edilen bulgular bir raporda toplandı. Raporu indirmek için lütfen tıklayınız.

Tasarım rehberi

Columbia Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin Kent Laboratuvarı Studio-X İstanbul ve Superpool Mimarlık İstanbul95 programında iki alanda katkı sunmaktadır. 

Programda rol alan belediyelerin belirleyeceği kamusal alanlarda yapılacak, 0-3 yaş çocukla uyumlu oyun alanları ve parkları tasarlayacak ve belediyelerimiz için kamusal alan tasarımı rehberi hazırlayacaktır.

Yüksek lisans tasarım modülü

Program kapsamında ayrıca, Studio-X Istanbul ve Superpool Mimarlık işbirliğiyle Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde yüksek lisans öğrencileri için disiplinler arası bir tasarım modülü açılacaktır.

Bu modül ile hedeflenen, genç mimarların, kent tasarımcılarının ve şehir planlamacılarının 0-3 yaş arası çocukların ve ailelerinin kamusal alanlardaki ihtiyaçları konusunda farkındalıklarını artırmaktır. Öğrenciler bu sayede farklı sosyal, kamusal, ekolojik, teknolojik ve kültürel bağlamlarda çalışma imkanı yakalamaları, tasarım sırasında karşılarına çıkacak karmaşık sosyal problemleri çözebilme becerilerini geliştirebilmeleri mümkün olacaktır.

Farkındalık çalışmaları

Bu alanda yürütülecek farkındalık çalışmaları arasında, kent tasarımı ve erken çocukluk konularıyla ilişkili uzmanlarla atölye çalışmaları, aralarında Hollanda ve Danimarka’daki oyun alanları konusundaki iyi örneklerin yerinde incelenmesinin de yer aldığı çalışma ziyaretleri,  disiplinler arası seminer ve konferanslar da yer almaktadır.

Buradaki temel hedef genç mimarların, kent tasarımcılarının ve şehir planlamacılarının 0-3 yaş arası çocukların ve ailelerinin kamusal alanlardaki ihtiyaçları konusunda farkındalıklarını artırmak, onları tasarım aşamasında işin içine katmaktır.

Back To Top